Juridische kennisgeving

Juridische kennisgeving


 De vestiging

Bedrijfsnaam: HOTEL BRUEGHEL 

 Hoofdkantoor: 5 PARVIS ST MAURICE 59800 LILLE 

 RCS: 34459275300018 

 Bedrijfsvorm: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Intracommunautair btw-nummer: FR92344592753

Hosting
De site wordt gehost op de servers van OVH
SAS met een kapitaal van 500 K €
Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk - RCS Roubaix in Tourcoing 424761419 00011
Telefoonnummer: 08203203 63 - 0,118 € / mn

Redactionele inhoud

De site biedt redactionele inhoud (hotel, kamers ...) voor een enkel documentair doel en alleen ter informatie. Deze inhoud moet worden opgevat als stof tot nadenken. Gebruikers worden door de uitgever uitgenodigd om deze informatie met een kritische geest en onderscheidingsvermogen te gebruiken.

 

Hypertekstlinks naar sites van derden

De site biedt hyperlinks die naar sites verwijzen Internet gepubliceerd door derden. Het plaatsen van deze links betekent niet dat de uitgever akkoord gaat met de inhoud van genoemde sites. De uitgever kan de inhoud van genoemde sites niet constant controleren en kan daarom niet garanderen: de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, relevantie, actualisering of volledigheid van hun inhoud; hun toegang en goede technische werking. Bijgevolg kan de uitgever niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een geschil tussen een site waarnaar op de site wordt verwezen en een gebruiker. Alleen de uitgevers van de sites waarnaar op de site wordt verwezen, kunnen aansprakelijk worden gesteld.


De bescherming van privacy en persoonlijke gegevens

De site verzamelt persoonlijke informatie die door gebruikers wordt verstrekt tijdens hun bezoek aan de site. Deze verzameling maakt het mogelijk: algemene statistieken over het verkeer op de site op te stellen; Het verzenden van antwoorden, verschillende informatie of aankondigingen van de uitgever naar de e-mailadressen die door gebruikers zijn verstrekt. Het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie op internet moet gebeuren met respect voor de fundamentele rechten van individuen. Bijgevolg voert de uitgever een verwerkingsbeleid in overeenstemming met wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie. Elke gebruiker van de site heeft het recht om persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben in te zien, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen. Hij kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de uitgever op de coördinaten die bovenaan de pagina zijn aangegeven. Om de uitoefening van deze rechten te vergemakkelijken, kunnen sitegebruikers zich uitschrijven door op de hyperlinks voor afmelden in de verzonden e-mails te klikken. Computers die verbinding maken met de servers van de site, ontvangen op hun harde schijf een of meer bestanden in een zeer lichte tekstindeling die gewoonlijk "cookies" wordt genoemd. Cookies registreren informatie met betrekking tot de navigatie op de Site die wordt uitgevoerd vanaf de computer waarop de "cookie" is opgeslagen (de geraadpleegde pagina's, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.). Ze maken het mogelijk om opeenvolgende bezoeken van dezelfde computer te identificeren. Mensen die op de site zijn aangesloten, zijn vrij om zich te verzetten tegen de registratie van "cookies". Ze kunnen hiervoor de bijbehorende functionaliteiten in hun browser gebruiken. De redacteur vestigt de aandacht van de gebruikers echter op het feit dat in dat geval de toegang tot bepaalde diensten van de site belemmerd of zelfs onmogelijk kan blijken te zijn.


Beveiliging van uitwisselingen

De uitgever verbindt zich ertoe alle juridische en technische maatregelen te nemen om de uitwisselingen te beveiligen. Als zodanig neemt de uitgever een middelenverbintenis op zich om het verduisteren van gegevens te blokkeren en om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving. Niettemin zijn de gebruikers van de site op de hoogte van de technische bijzonderheden van het internetnetwerk en de daaraan verbonden risico's. Bijgevolg kan de uitgever zijn gebruikers niet garanderen dat de gegevens die worden uitgewisseld via de diensten die door de site worden aangeboden, niet op frauduleuze wijze door derden zullen worden verzameld.


Intellectuele eigendomsrechten

De uitgever is de houder van rechten met betrekking tot bepaalde gegevens die worden beschermd door de Intellectual Property Code. Dit is met name het geval voor zijn merk (en), zijn grafisch charter, zijn database. Bijgevolg is hun offline of online gebruik, gratis of tegen betaling, van alle of een deel van deze gegevens zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever verboden.


De beschikbaarheid van diensten
< br> De uitgever heeft een middelenverbintenis in termen van toegankelijkheid van de service en zet de structuren op die nodig zijn om de site 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te maken. De uitgever kan de toegang zonder voorafgaande kennisgeving, met name om redenen van onderhoud en upgrades. De uitgever is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enige schade die kan ontstaan voor de gebruiker of een derde partij. De uitgever kan op elk moment alle of een deel van zijn diensten verwijderen of de inhoud ervan wijzigen, met name om technische redenen, en zonder voorafgaande kennisgeving. De uitgever behoudt zich het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving aan een gebruiker de toegang tot de gehele of een deel van de site te weigeren. Een dergelijke beslissing zou met name kunnen worden genomen in geval van niet-naleving van de voorwaarden van deze tekst door een gebruiker.


Bemiddelaar in geval van geschillen
Na contact te hebben opgenomen met de klantenservice en bij gebreke daarvan bij een bevredigend antwoord of bij het uitblijven van een antwoord binnen 60 dagen, kan de klant kosteloos contact opnemen met de toerisme- en reisbemiddelaar, wiens contactgegevens en verwijzingsprocedures beschikbaar zijn op de site: www.mtv.travel.

Adres van consumentenbemiddeling - Bemiddeling voor reistoerisme - BP 80303 - 75823 Paris Cedex 17

Telefonische werving
U kunt zich abonneren op de lijst verzet tegen de Bloctel-telefonische werving vanaf de site https://conso.bloctel.fr

Toepasselijk recht

Deze tekst is onderworpen aan de Franse wet. De uitgever behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen op elk moment te wijzigen.